QR-info-BLOK 2D- vervoer-deel 1.

De EU gaat er in haar formule om emissies te berekenen van uit dat elektrische wagens geen CO2 uitstoten. Dat is een kortzichtige leugen.

 Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit. Het verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering (het kunnen opladen) te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens ook op energie van koolwaterstoffen, net als benzine- of dieselwagens. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken waarmee de veronderstelde uitstoot-beperking meteen teniet wordt gedaan.

Berekend is, dat bij de productie van een batterij ongeveer 5,3 ton CO2 vrijkomt. Een elektrische wagen werpt iets meer CO2 uit dan een moderne dieselwagen. De batterij van de elektrische wagen heeft nauwelijks de helft van het bereik van een vol getankte diesel. Een middelgrote elektrische wagen moet 219.000 kilometer afleggen voordat deze wat betreft CO2-uitstoot het beter begint te doen dan een dieselwagen. Auto’s in Europa gaan gemiddeld slechts 180.000 kilometer mee. Een achtjarige levensduur van batterijen is niet lang genoeg voor die afstand. Bestuurders van elektrische wagens herladen hun batterijen veel te vaak, bij elke gelegenheid, en met hoge oplaadsnelheid, en dát is slecht voor de lange duurzaamheid ervan.

In tegenstelling tot de gewicht-afname tijdens het gebruik van diesel en benzine-auto’s , blijft dat van een elektrische auto gelijk: je verplaatst 500 kg extra batterij-gewicht per auto, per elke rit, ook al zit je er alleen in. Hoeveel energie is daarvoor nodig? Andersom……hoe lichter, hoe minder energie-verbruik en CO2-uitstoot. Van belang zijn de systeem-aspecten van elektrisch rijden: de energiekosten van de accu’s, de benodigde netverzwaring, de benodigde extra centrales, de grotere fijnstof-uitstoot door hoger gewicht, de lange oplaadduur, het korte rijbereik …….

Voor het maken van moderne batterijen zijn de zeldzame grondstoffen kobalt en lithium nodig. Heroplaadbare accu’s worden gebruikt in elektrische auto’s maar ook in computers, tablets, telefoons en voor de opslag van zonnestroom. De zeldzaamheid van deze grondstoffen plus de steeds grotere vraag zal de prijs daarvan enorm gaan opjagen. Een E.V. kost nu tussen 30.000 en 60.000 euro.

Op tijden van stroomtekort (geen zon, geen wind) zullen elektrische auto’s niet of heel traag kunnen worden opgeladen. Ze belasten het stroomnet meer en meer. Mazda stelt dat een elektrische wagen met hoge actieradius, slechter zijn voor CO2 uitstoot dan diesels. Prima voor korte ritten met lange stops om te laden. Maar niet voor lange afstanden, op hoge snelheid en met korte stops. Voor een grote actie-radius is een groot (en al gauw 250-500 kilo zwaar) accu-pakket nodig. En binnenruimte daarvoor. En zo’n grote, zware kar is kostbaar, het hogere gewicht blijft tijdens de ritten en de auto is dus een energie-slurper. Slechts 5% van deze accu’s worden gerecycled waarbij hooguit 95% van het kobalt kan worden teruggewonnen.

Rutte wil ELK NEDERLANDS HUISHOUDEN aan een E.V. Eén elektrische auto aan een laadpaal slurpt evenveel stroom als tien huishoudens. Als er ergens 10 auto’s staan op te laden krijgt de stroomvoorziening de afname van 100 huishoudens erbij. De capaciteit van het netwerk moet fors omhoog. Dat is een investering van miljarden euro’s.

Er is een idioot idee opgeborreld om de accu’s van ALLE E.V.’s te gebruiken voor elektro-opslag bij veel zon en wind. Tegelijkertijd zullen de E.V.-accu’s moeten worden opgeladen aan (nog te plaatsen/installeren) van ontelbare laadpalen.

Het adres van deze bijdrage is -> https://bit.ly/3eLSAMm

Veel meer over het onderwerp elektrisch vervoer tref je aan in het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling, internet-adres bit.ly/2oRFBTU

QR-info-BLOK 2A (Energie-transitie) Waterstof.

Dit bericht bevat een deel van de informatie uit het SPOORBOEKJE Energie-Transitie ( toegangslink 2oRFBTU )

In deze serie informatie over onderwerpen die te maken hebben met Energie-Wisseling gaat het om de schoonschijnende voorkanten en tegelijk om de soms smerige achterkanten van die medailles; om de vooroordelen, de voordelen én de nadelen van een onderdeel. Opdat in elk huishouden beter een keuze, een afweging kan worden gemaakt WAT TE DOEN.

In de discussie over omschakeling naar andere energiebronnen/-dragers wordt gedacht aan WATERSTOF (H2). Daarbij zijn wél wat zwarigheden op te sommen.

  1. Waterstof-gas is geen bron van energie, komt niet zoals aardgas uit de ondergrond maar moet industrieel worden gemaakt b.v. door elektrolyse van water (H2O). Onzuiver, kalkrijk of zout water moet eerst worden gereinigd.  Een installatie van tweehonderd megawatt vergt gemiddeld veertig kubieke meter voedingswater per uur. Is dat kostbaar en schaars DRINKWATER?
  2. De volgende stap: de omzetting van elektriciteit naar waterstofgas heeft een rendement van 75%.
  3. De volgende stap: omzetting van waterstof naar elektriciteit kent een rendement van 55%. Er gaat dus meteen al dik 60% energie verloren.
  4. Bij gebruik voor aandrijving van auto-motoren gaat 80% verloren.

Voor productie van “groene” waterstof is gigantisch veel “overtollig” stroom nodig van windmolens of zonnepanelen. LET OP: Nu wordt die benodigde stroom nog voor 95% opgewekt met AARDGAS, STEENKOOL en BRUINKOOL *). De producenten van (af en toe) overtollige wind- en zonnestroom zijn andere gasten dan die van conventioneel opgewekte stroom. Het is dus niet zo dat met teveel stroom altijd wel WATERSTOFGAS kan worden gemaakt. ENERGIE uit wind, zon en water is nauwelijks of niet beschikbaar voor de huishoudens. En is zeker niet voorradig om ermee op grotere schaal H2 te maken. Er zullen alleen wel twee tot drie maal zoveel windmolens nodig zijn om “groene” waterstof te produceren. Verder: het waait niet altijd, de vraag naar stroom om H2 te maken en die bij de afnemers te brengen wisselt. Voorlopig ontbreekt een goede opslag-methode voor die “overtollige” stroom. Want juist die -niet direct nodige- stroom moet worden gebruikt om waterstof en schoon water te produceren. En natuurlijk is het misdadig om het landschap te verpesten met een overdaad aan windmolens en zonpanelen, de burgers voor die kosten te laten opdraaien om het beetje extra stroom om te zetten in WATERSTOF. Let wel…die molens zijn er met subsidie neergezet om duizenden HUISHOUDENS van stroom te kunnen voorzien maar niet voor gebruik in de INDUSTRIE.

De regio Rotterdam, waar leden van de waterstof-congsi Shell en Esso de scepter zwaaien is de meest klimaat-belastende gebied van Europa. Hier wordt dus waarschijnlijk schoon DRINKWATER gebruikt plus AARDGAS (wat gereserveerd zou moeten zijn voor de huishoudens) en er ontstaat WATERSTOF plus het broeikasgas CO2. In de plannen wordt zo te zien “vergeten”dat CO2 zal moeten worden “afgevangen” en opgeslagen i.p.v. losgelaten in de aard-atmosfeer. Goede mogelijkheden voor grootschalige CO2-opslag (CCS) ontbreken voorlopig.

December 2019: Op dit moment verbruikt de Nederlandse industrie jaarlijks 800.000 ton waterstof en dát staat gelijk aan bijna 9 miljard kubieke meter. Misschien wordt binnenkort in de industrie hiervoor nog steeds onbeperkt aardgas gebruikt terwijl dat voor de huishoudelijk gebruik NIET meer mogelijk is. Bij het produceren van H2 wordt tegelijk ook CO2 gemaakt. Wat gebeurt er daarna met die CO2 ? En was het doel niet om te komen tot VERMINDERING van CO2-uitstoot ? Zowel CO2 als H2 moet voor gebruik en distributie worden opgeslagen. Bij opslag (bv in zout-cavernes of geleegde gasvoorkomens) van CO2 of H2 worden grote volumes gas in de aardbodem geperst met als gevolg een nóg grotere kans op aardbevingen. Bovendien zijn de opslagkosten niet voor de poes.

  • Het zit in de pijplijn dat overal in Nederland kleine gasvelden versneld worden aangeboord om resten aardgas op te halen wat ook al NIET de huishoudens maar de industrie ter beschikking komt, maar ook om daarmee met 25-50% laag rendement WATERSTOF te maken. Onder het te betwisten voorwendsel om dat waterstof-gas in voormalige aardgasleidingen naar de bebouwde omgeving te zullen brengen voor ruimte-verwarming en om erop te kunnen koken .

Voor meer informatie over dit item WATERSTOF in de Energie-Transitie, breng een bezoek aan deze adressen op het SPOORBOEKJE -> Spoor 2A. (waterstof): bit.ly/2mmROPJ + Spoor 2B. (waterstof, de VERDIEPING)bit.ly/2mVD8HD

QR-info-BLOK 2A: energie-Transitie, algemene informatie.

Langzaam aan wordt het de Nederlandse bevolking duidelijk dat er iets mis is met het klimaat op aarde en gelijktijdig met de aardgaswinning in de provincie Groningen. Volgens de Rijksoverheid en het bedrijfsleven: Iedereen doet wat WAT.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Iedereendoetwat.jpg

De grote Groninger gasbel raakte leger en leger. Door het opdrukverlies en bevingen boven de bel zakken de zoden met alles wat daar door natuur en mens werd opgericht.

Dát kan zo niet langer. Dus moet de gaswinning op korte termijn worden verminderd en de gaskraan uiteindelijk worden dichtgedraaid. De Raad van State eiste van de verantwoordelijke minister Wiebes al om uitleg waarom dat niet eerder kan. Wiebes verklaarde in september 2019 dat die kraan al tien jaar eerder dichtgedraaid had moeten worden. Intussen werd de klamp van Kamp een kramp van de regering.

Vandaag de dag dagen er problemen en met elkaar moeten nog vele slimme oplossingen worden gezocht én gevonden. Er is nog van alles uit te vinden, te experimenteren en te leren, te beslissen en te regelen: vooral op het gebied wat men nu nog niet ziet. De transitie in Nederland is bijzonder ingewikkeld omdat niet alleen het klimaat aan de orde is, maar ook het dichtdraaien van de Groninger gaskraan. In grote lijnen zijn er twee kampen wetenschappers, politici en meelopers met soms tegengestelde meningen en telkens andere of bijgestelde oplossingen voor de rijzende problemen.

In deze serie artikelen gaat het om een aangeprezen schoonschijnende voorkant van “de medaille” en ook om de -foute -onnodig kostbare achterkant van een maatregel. Het gaat ALLEEN om een beetje voor-lichting en ver-lichting in deze ingewikkelde onderwerpen. OPLOSSINGEN, een simpele uitweg wordt niet uitgebreid aangeboden: wél een route naar het opstap-perron van een Transmissie-trein.

De PUBLIEKSVOORLICHTING is in het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling (iets anders) onderverdeeld in:

Spoor 1AINLEIDING bit.ly/2mXPkHW

Spoor 1B. Inleiding-verdieping: bit.ly/2nYkA9u

————————————-

SPOORBOEKJE (indeling): bit.ly/2oRFBTU

Transitie-liners, collectie 1bit.ly/2mrGPo8

Transitie-liners, collectie 2bit.ly/2mo6vC5

Transitie-liners, collectie 3bit.ly/2mscPsi 

Transitie- liners, collectie 4: bit.ly/2nyka9u

Transitie- liners, collectie 5: bit.ly/30RyOJ3

Spoor 2A. (waterstof): bit.ly/2mmROPJ

Spoor 2B. (waterstof, de VERDIEPING)bit.ly/2mVD8HD

Spoor 3A. (aardgas-import): bit.ly/2nXtaFy

Spoor 3B. (aardgas uit kleine velden-de VERDIEPING): bit.ly/2naInmL

Spoor 4 A. (energie-bespaartips): bit.ly/2OB8QFB

Spoor 4B. (elektrisch vervoer, accu’s): bit.ly/2OAOAnu

Spoor 5A. (iso-leren): bit.ly/2mosIzP

Spoor 5B. (woning-isolatie): bit.ly/2mkIETF

Spoor 6A. (biomassa): bit.ly/2nY8QUw

Spoor 6B Biomassa, de verdieping: bit.ly/2RoG3Ul

Spoor 7A. (de noodlijdende natuur): bit.ly/2oyGlgu

Spoor 7B. ( overdenking ): bit.ly/2nealhk

Spoor 8A. ( CO2-uitstootrechten): bit.ly/2o18V9Z

Spoor 8B. Uitstootrechten, de verdieping: bit.ly/2TyOvmJ

Spoor 9A. (zonne-energie): bit.ly/2mYs0K5

Spoor 9B. (Zonnestroom-de verdieping): bit.ly/33855LZ

Spoor 10A. (vuilnisverbranding): bit.ly/2mnulhj

Spoor 10B. ( ACTUEEL ): https://bit.ly/2oLGfT7

Spoor 11A. (stadsverwarming): https://bit.ly/2oAKbFV

Spoor 11b. ( Stadsverwarming, de verdieping ): https://bit.ly/33eYdMa

Spoor 12A. ( windstroom): https://bit.ly/2oJMXsN

Spoor 12B. ( Zeewering): https://bit.ly/3boWUzC

Spoor 13A. (warmte-koude-opslag): https://bit.ly/2nSN2d3

Meningen, tips: https://bit.ly/2wNylfI

Spoor 14A. (warmtepompen): https://bit.ly/2nTRjgu

Spoor 14B. (aardwarmte en bodemwarmte): https://bit.ly/2odibIU

Tenslotte in het stationsgebouw: https://bit.ly/3c9CTgE

Het adres van dit info-bericht is https://bit.ly/2VUVgP9