QR-info-BLOK 2D- vervoer-deel 2.

De vuile achterkant van deze schoonlijkende medaille is de regionale aanslag op mens en milieu bij vervaardiging van de benodigde opslag-kast voor elektriciteit: de ACCU.

Het grootste probleem zit in de misstanden bij de winning van diverse grondstoffen voor de accu’s. Het gaat om winning met kinderarbeid onder erbarmelijke omstandigheden en ernstige milieuverontreiniging. Zo hebben kinderen in de mijnstreek 10 keer meer giftig kobalt in hun urine dan kinderen elders. In de Zuid-Amerikaanse lithium-driehoek wordt lithium gewonnen uit zoutmijnen. Daarvoor wordt steeds meer pekel in steeds meer en grotere “salines” in een traag proces door de zon verdampt en daarna wordt het lithium gescheiden van het zout. Daar worden dus grote land-oppervlakken aan opgeofferd en er ontstaat een steeds groter tekort aan water. Bovendien is waterdamp een broeikasgas.

Rutte wil ELK NEDERLANDS HUISHOUDEN aan een E.V. Eén elektrische auto aan een laadpaal slurpt evenveel stroom als tien huishoudens. Als er ergens 10 auto’s staan op te laden krijgt de stroomvoorziening de afname van 100 huishoudens erbij. De capaciteit van het netwerk moet fors omhoog. Dat is een investering van miljarden euro’s.

Alle straten moeten open voor dikkere kabels. Om in 2030 te komen tot 1,7 miljoen laadpalen moeten er per dag 400 laadpalen bij. En al die laadpalen moeten ’s avonds en ’s nachts wel genoeg stroom leveren, want de volgende dag moeten we weer naar ons werk. Wind of geen wind, zon of geen zon. Er bestaat GEEN LOCATIE waaruit een tekort aan stroom kan worden geput.

Klimaatambities van het kabinet Rutte III: om de klimaatafspraken van Parijs te halen moeten alle nieuwe auto’s tussen 2025 en 2030 elektrisch zijn. Dan zullen steeds meer E.V.’s betrokken zijn bij botsingen en steeds vaker krijgen ze te maken met brandende accu-pakketten t.g.v. kortsluiting. Bij zo’n zelf-ontbranding komt veel energie vrij waardoor de temperatuur en de druk in de accu-cellen snel oploopt. Hierdoor kan een cel openbarsten en wordt brandend materiaal weggeslingerd. Een accu bestaat altijd uit meerdere cellen. In de eerste, brandende cel ontstaat een dermate hoge temperatuur dat ook naastliggende cellen ontbranden. Het resultaat is een onbeheersbare kettingreactie die zal voortgaan totdat alle chemicaliën in de accu zijn opgebrand en de auto volledig is afgebrand.

QR-info-BLOK 2D- vervoer-deel 1.

De EU gaat er in haar formule om emissies te berekenen van uit dat elektrische wagens geen CO2 uitstoten. Dat is een kortzichtige leugen.

 Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit. Het verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering (het kunnen opladen) te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens ook op energie van koolwaterstoffen, net als benzine- of dieselwagens. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken waarmee de veronderstelde uitstoot-beperking meteen teniet wordt gedaan.

Berekend is, dat bij de productie van een batterij ongeveer 5,3 ton CO2 vrijkomt. Een elektrische wagen werpt iets meer CO2 uit dan een moderne dieselwagen. De batterij van de elektrische wagen heeft nauwelijks de helft van het bereik van een vol getankte diesel. Een middelgrote elektrische wagen moet 219.000 kilometer afleggen voordat deze wat betreft CO2-uitstoot het beter begint te doen dan een dieselwagen. Auto’s in Europa gaan gemiddeld slechts 180.000 kilometer mee. Een achtjarige levensduur van batterijen is niet lang genoeg voor die afstand. Bestuurders van elektrische wagens herladen hun batterijen veel te vaak, bij elke gelegenheid, en met hoge oplaadsnelheid, en dát is slecht voor de lange duurzaamheid ervan.

In tegenstelling tot de gewicht-afname tijdens het gebruik van diesel en benzine-auto’s , blijft dat van een elektrische auto gelijk: je verplaatst 500 kg extra batterij-gewicht per auto, per elke rit, ook al zit je er alleen in. Hoeveel energie is daarvoor nodig? Andersom……hoe lichter, hoe minder energie-verbruik en CO2-uitstoot. Van belang zijn de systeem-aspecten van elektrisch rijden: de energiekosten van de accu’s, de benodigde netverzwaring, de benodigde extra centrales, de grotere fijnstof-uitstoot door hoger gewicht, de lange oplaadduur, het korte rijbereik …….

Voor het maken van moderne batterijen zijn de zeldzame grondstoffen kobalt en lithium nodig. Heroplaadbare accu’s worden gebruikt in elektrische auto’s maar ook in computers, tablets, telefoons en voor de opslag van zonnestroom. De zeldzaamheid van deze grondstoffen plus de steeds grotere vraag zal de prijs daarvan enorm gaan opjagen. Een E.V. kost nu tussen 30.000 en 60.000 euro.

Op tijden van stroomtekort (geen zon, geen wind) zullen elektrische auto’s niet of heel traag kunnen worden opgeladen. Ze belasten het stroomnet meer en meer. Mazda stelt dat een elektrische wagen met hoge actieradius, slechter zijn voor CO2 uitstoot dan diesels. Prima voor korte ritten met lange stops om te laden. Maar niet voor lange afstanden, op hoge snelheid en met korte stops. Voor een grote actie-radius is een groot (en al gauw 250-500 kilo zwaar) accu-pakket nodig. En binnenruimte daarvoor. En zo’n grote, zware kar is kostbaar, het hogere gewicht blijft tijdens de ritten en de auto is dus een energie-slurper. Slechts 5% van deze accu’s worden gerecycled waarbij hooguit 95% van het kobalt kan worden teruggewonnen.

Rutte wil ELK NEDERLANDS HUISHOUDEN aan een E.V. Eén elektrische auto aan een laadpaal slurpt evenveel stroom als tien huishoudens. Als er ergens 10 auto’s staan op te laden krijgt de stroomvoorziening de afname van 100 huishoudens erbij. De capaciteit van het netwerk moet fors omhoog. Dat is een investering van miljarden euro’s.

Er is een idioot idee opgeborreld om de accu’s van ALLE E.V.’s te gebruiken voor elektro-opslag bij veel zon en wind. Tegelijkertijd zullen de E.V.-accu’s moeten worden opgeladen aan (nog te plaatsen/installeren) van ontelbare laadpalen.

Het adres van deze bijdrage is -> https://bit.ly/3eLSAMm

Veel meer over het onderwerp elektrisch vervoer tref je aan in het SPOORBOEKJE Energie-Wisseling, internet-adres bit.ly/2oRFBTU