QR-info-BLOK 2A (Energie-transitie) Waterstof.

Dit bericht bevat een deel van de informatie uit het SPOORBOEKJE Energie-Transitie ( toegangslink 2oRFBTU )

In deze serie informatie over onderwerpen die te maken hebben met Energie-Wisseling gaat het om de schoonschijnende voorkanten en tegelijk om de soms smerige achterkanten van die medailles; om de vooroordelen, de voordelen én de nadelen van een onderdeel. Opdat in elk huishouden beter een keuze, een afweging kan worden gemaakt WAT TE DOEN.

In de discussie over omschakeling naar andere energiebronnen/-dragers wordt gedacht aan WATERSTOF (H2). Daarbij zijn wél wat zwarigheden op te sommen.

  1. Waterstof-gas is geen bron van energie, komt niet zoals aardgas uit de ondergrond maar moet industrieel worden gemaakt b.v. door elektrolyse van water (H2O). Onzuiver, kalkrijk of zout water moet eerst worden gereinigd.  Een installatie van tweehonderd megawatt vergt gemiddeld veertig kubieke meter voedingswater per uur. Is dat kostbaar en schaars DRINKWATER?
  2. De volgende stap: de omzetting van elektriciteit naar waterstofgas heeft een rendement van 75%.
  3. De volgende stap: omzetting van waterstof naar elektriciteit kent een rendement van 55%. Er gaat dus meteen al dik 60% energie verloren.
  4. Bij gebruik voor aandrijving van auto-motoren gaat 80% verloren.

Voor productie van “groene” waterstof is gigantisch veel “overtollig” stroom nodig van windmolens of zonnepanelen. LET OP: Nu wordt die benodigde stroom nog voor 95% opgewekt met AARDGAS, STEENKOOL en BRUINKOOL *). De producenten van (af en toe) overtollige wind- en zonnestroom zijn andere gasten dan die van conventioneel opgewekte stroom. Het is dus niet zo dat met teveel stroom altijd wel WATERSTOFGAS kan worden gemaakt. ENERGIE uit wind, zon en water is nauwelijks of niet beschikbaar voor de huishoudens. En is zeker niet voorradig om ermee op grotere schaal H2 te maken. Er zullen alleen wel twee tot drie maal zoveel windmolens nodig zijn om “groene” waterstof te produceren. Verder: het waait niet altijd, de vraag naar stroom om H2 te maken en die bij de afnemers te brengen wisselt. Voorlopig ontbreekt een goede opslag-methode voor die “overtollige” stroom. Want juist die -niet direct nodige- stroom moet worden gebruikt om waterstof en schoon water te produceren. En natuurlijk is het misdadig om het landschap te verpesten met een overdaad aan windmolens en zonpanelen, de burgers voor die kosten te laten opdraaien om het beetje extra stroom om te zetten in WATERSTOF. Let wel…die molens zijn er met subsidie neergezet om duizenden HUISHOUDENS van stroom te kunnen voorzien maar niet voor gebruik in de INDUSTRIE.

De regio Rotterdam, waar leden van de waterstof-congsi Shell en Esso de scepter zwaaien is de meest klimaat-belastende gebied van Europa. Hier wordt dus waarschijnlijk schoon DRINKWATER gebruikt plus AARDGAS (wat gereserveerd zou moeten zijn voor de huishoudens) en er ontstaat WATERSTOF plus het broeikasgas CO2. In de plannen wordt zo te zien “vergeten”dat CO2 zal moeten worden “afgevangen” en opgeslagen i.p.v. losgelaten in de aard-atmosfeer. Goede mogelijkheden voor grootschalige CO2-opslag (CCS) ontbreken voorlopig.

December 2019: Op dit moment verbruikt de Nederlandse industrie jaarlijks 800.000 ton waterstof en dát staat gelijk aan bijna 9 miljard kubieke meter. Misschien wordt binnenkort in de industrie hiervoor nog steeds onbeperkt aardgas gebruikt terwijl dat voor de huishoudelijk gebruik NIET meer mogelijk is. Bij het produceren van H2 wordt tegelijk ook CO2 gemaakt. Wat gebeurt er daarna met die CO2 ? En was het doel niet om te komen tot VERMINDERING van CO2-uitstoot ? Zowel CO2 als H2 moet voor gebruik en distributie worden opgeslagen. Bij opslag (bv in zout-cavernes of geleegde gasvoorkomens) van CO2 of H2 worden grote volumes gas in de aardbodem geperst met als gevolg een nóg grotere kans op aardbevingen. Bovendien zijn de opslagkosten niet voor de poes.

  • Het zit in de pijplijn dat overal in Nederland kleine gasvelden versneld worden aangeboord om resten aardgas op te halen wat ook al NIET de huishoudens maar de industrie ter beschikking komt, maar ook om daarmee met 25-50% laag rendement WATERSTOF te maken. Onder het te betwisten voorwendsel om dat waterstof-gas in voormalige aardgasleidingen naar de bebouwde omgeving te zullen brengen voor ruimte-verwarming en om erop te kunnen koken .

Voor meer informatie over dit item WATERSTOF in de Energie-Transitie, breng een bezoek aan deze adressen op het SPOORBOEKJE -> Spoor 2A. (waterstof): bit.ly/2mmROPJ + Spoor 2B. (waterstof, de VERDIEPING)bit.ly/2mVD8HD