QR-info-BLOK 2B aardgas-2

Het adres van dit bericht is -> https://bit.ly/2zvwOMQ

Het is een zware opgave om ervoor te zorgen dat het laatste restje inlands aardgas niet ter beschikking komt voor de industrie of voor export maar wel altijd en alleen voor de Nederlandse huishoudens: om erop te koken en om de woning ermee te verwarmen.

Er is mondiaal beslist GEEN TEKORT aan aardgas voor huishoudelijk gebruik. De komende 15-20 jaar zal gaswinning/gebruik moeten doorgaan omdat zes miljoen woningen NIET zonder gas kunnen. Met de dwangneurose van de Nederlandse overheid om als eerste land in Europa de huishoudens van het gas af te sluiten wordt de burger als grote veroorzaker van CO2-uitstoot beschuldigd en beboet i.p.v. de bedrijven. Maar gasgebruik door gezinnen draagt voor slechts 7,7% bij aan de binnenlandse CO2-uitstoot. Tóch vormt het GASVERBOD de kern van het NL-klimaatbeleid en wordt gas vervolgens onder andere vervangen door vieze houtstook en energie-slurpende alternatieven. Geen enkel ander land gaat van het gas af.

Prof. David Smeulders, hoogleraar Energy Technology TU/e; vrij vertaald: ”Het idiotee gasverbod is gestoeld op drie O’s, te weten Onwetendheid, Overmoed en Onwil.”

Import van gas uit het buitenland is ongewenst. En daarom wordt gekeken naar mogelijkheden om buiten de provincie Groningen nog wat gas te pompen uit vaak al bijna leeggehaalde kleine velden. Dát is niet erg verstandig en rendabel, want het daarin ook aanwezige broeikasgas CO2 moet (tegen zeer hoge kosten) worden afgevangen en “ergens” worden benut of opgeslagen. De gas-winmethode fracking en het ondergronds opslaan van CO2 is terecht zeer omstreden. Zeker zolang er zonodig uit de kleine velden versneld gas moet worden gehaald voor industrieel gebruik en voor verkoop aan het buitenland.

Maar het is normaal, dat in de loop van de productie steeds minder en moeizamer gas kan worden opgehaald en de gaswinning zal stoppen mede omdat de kosten dan groter zijn dan de baten. Bij de huidige plannen van de Canadese onderneming Vermilion is in de opgevoerde aanvraag winningsvergunning uit kleine Friese aardgas-voorkomens GEEN rekening gehouden met de de normale daling van de bruikbare hoeveelheid gas plus de aanleg/transport van CO2-gas en de kosten daarvan.

In 2003 bedroeg de gaswinning uit kleine velden nog 13,9 miljard kuub per jaar. Vijftien jaar later, in 2018, lag dat op 5,1 miljard kuub. In Friesland liggen verhoudingsgewijs een groot deel van die kleine gaswinlocaties. Naarmate zo’n veldje “geleegd” wordt, neemt de gasdruk en de snelheid van de winning af. In 2014 werd uit de Friese ondergrond ongeveer 3,8 miljard m3 gas gehaald. In 2018 was dat winvolume gedaald tot ongeveer 2,1 miljard m3. De gemeente Smallingerland (hoofdplaats Drachten) is met bijna 20 putten nu al de meest aangeboorde gemeente van Nederland.