QR-info-BLOK 2A (Energie-transitie) waterstof-vervolg.

-De Nederlandse industrie produceert per jaar ongeveer 8.000.000.000 m³ waterstof. Ongeveer 365.000 kilo daarvan wordt “groen” gemaakt door windstroom uit de markt te nemen en bv. kolencentrales harder te laten werken. Van alle waterstof (H2) in Nederland geproduceerd is 99,95 % grijs: gemaakt met ook fossiele brandstoffen, gepaard gaande met forse CO2-emissies. Producenten hebben verbruik van H2 in auto’s en woningen niet nodig. De Nederlandse industrie gebruikt per jaar al ongeveer 10 miljard m3 waterstof.

Vrijwel elke alternatieve Energievorm wordt aan de burger “voorgespiegeld” als bedoeld voor particulier gebruik met de imaginaire maat-eenheid HUISHOUDENS. Daarvoor wordt een groot deel van het land volgeplant met zonpanelen en windmolens in steeds grotere “velden, weiden, parken” met steeds meer infrastructuur als fabrieken, opslag-locaties, laadpalen, leidingstelsels……

De door windmolens en zonpanelen opgewekte overtollige stroom-moet eerst worden opgeslagen. Grootschalige opslagmogelijkheid is er nog niet. Overal binnen de bebouwing van stad en dorp moet een nieuw extra-speciaal H2-leidingnet (grotere buisdiameter, bestand tegen hogere gasdruk) letterlijk naast het elektro-netwerk worden aangelegd. Want H2 is het kleinste molecuul en dat doordringt (ook vanwege de hoge druk) bijna alle materialen met lekkage tot gevolg. Je moet er maar niet aan denken, maar in keukens kan-bij gebruik van H2- heel veel fout gaan. Er is een 3x zo hoge gasdruk nodig. Het bestaande gasleidingnet ( 125.300 kilometer lang) is daarvoor niet zo geschikt: het lukt al niet eens om gasleidingen voor ons huidige aardgas lekvrij te houden. Stedin berekende dat het € 700 miljoen moet kosten om leidingen en koppelingen H2-bestendig te maken.

Via het gasnet.  De Gasunie stelt dat de bestaande aardgasleidingen met kleine ingrepen geschikt zijn te maken voor waterstof. Het aardgas-leidingnet reikt tot in de verste uithoeken van het land. Voor opslag ligt ook een bijna kant-en-klare oplossing voorhanden; de zoutcavernes in Groningen worden ook nu al gebruikt voor aardgas-opslag. “Met aanpassingen worden ze geschikt voor waterstof”.

 Het aanbod van duurzame waterstof is -zeker tot 2030- beperkt . De beschikbare waterstof wordt eerst gebruikt in de industrie, zwaar transport en de elektriciteits-voorziening.

De knelpunten bij gebruik van waterstof als energiedrager zijn:

Ook al wordt Nederland volgezet met zonpanelen en windmolens dan is het aanbod van ELECTRICITEIT (nodig om ermee WATERSTOF te maken) ongewis: de vraag sluit niet aan op het aanbod. Als het niet waait en is de zonneschijn ’s winters niet krachtig, dan is er een tekort aan stroom voor het doorsnee verbruik van de huishoudens en de industrie.

In de bebouwde omgeving is het leidingnet van Nederland al vaak een on-uitwarbare kluwen van aanvoerleidingen voor gas, water (nog steeds ook van lood of met asbest-vezels), elektra en internetkabels. Daarbij zou nog kunnen komen de leidingen voor CO2, voor scheiding van regenwater en riolering én speciale, kostbare leidingen voor WATERSTOF. Efficiëntie en effectiviteit van het H2-systeem wordt mede bepaald door energieverliezen in de hele keten. In de “hoera-verhalen” over gebruik van waterstof wordt vaak NIET genoemd de energie-verliezen bij transport, compressie, opslag, transport en productie van zuiver water, chloorgas-afvoer, toepassing in de brandstofcel, verliezen bij de productie van groen H2-gas en bij slecht geïsoleerde woningen.

Ook het stroomnet zou moeten worden verzwaard. In Nederland ligt al ongeveer 1,8 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen in vaak té smalle trottoirs, volgezet met palen en bomen. Voor uitbreidingen en aanpassingen ontbreekt financiering én tijd voor goede planning en uitvoering. Voor 24/24 uur gebruik van H2 is opslag nodig van stroom én van waterstof.En die opslag-capaciteit is er (nog) niet. De netwerkbeheerders weigeren aansluitingen van stroom leverende zonpanelen en windmolens omdat het net een extra aanvoer niet aankan. Ook is er nog geen opslagcapaciteit voor het met stroom geproduceerde WATERSTOF. Voluit idioot is het om de accu’s van alle electrische auto’s te willen gebruiken voor elektro-opslag om daarmee -op geschikte momenten-waterstof te maken.

De roep om waterstof remt vernieuwing van wetgeving, besluiten om te kiezen voor andere gas-alternatieven en besluiten om fors te investeren in isolatie en efficiënte verwarmingssystemen. 

Voor meer info over het (eventuele) gebruik van waterstof kun je ook terecht op deze bijdrage in het SPOORBOEKJE Energie-Transitie -> https://bit.ly/2mVD8HD

Wil je een MAILHIT over dit item in een bericht delen? Dan kun je terecht bij dit bericht -> https://bit.ly/2S1CMLY