Minor Languages

Cube info Een QR-link kan een enorme hoeveelheid informatie in tekst, beeld, geluid vertegenwoordigen. Een zestal QR-codes, vormgegeven als KUBUS dus des te meer. Ook omdat elke QR-code op één van de 6 kubus-vlakken een categorie, een uitgebreide inhoud van een speciaal onderwerp kan laten zien. Zo verwijst elke QR-code van deze kubus naar de … Lees “Minor Languages” verder